130 let receptu Napoleonova kuchaře

Jistě je všichni znáte, ty zlatohnědé oplatky popraskaného povrchu, vyplněné chutným sypáním a do trubičky stočené. Popraskaná struktura oplatek je právě známkou jejich dobré jakosti, neboť nestačí jen trubičky uvnitř dobře prosypat, ale je nutno; aby i oplatka byla dobrá, hlavně křehká a křupavá. Čím je povrch oplatky hladší, pro oko zdánlivě vábivější, tím chudšího materiálu bylo při výrobě použito a trubička se při jídle lepí na patro. Pravověrný Hořičan pozná na první pohled, zdali byla trubička skutečně v Hořicích vyrobena. Výroba pravých hořických trubiček je tajemstvím jedné rodiny už přes sto let a dědí se tu po přeslici z pokolení na pokolení. Počátek výroby trubiček spadá do r. 1812 - je jim tedy již přes sto třicet let. Tehdy, při návratu francouzských vojsk, se v Hořicích léčil Napoleonův kuchař a vdově Ličkové prozradil recept na trubičky.

Obliba trubiček přerostla soukromý okruh rodiny a z dcery Líčkové stala se již trubičková bába. Bývalo ji často viděti, jak s nůší na zádech nebo s trakařem putuje od stavení ke stavení, ode vsi ke vsi. Kleště na výrobu trubiček brávala s sebou. Ze zázračných kleští vycházely ony zázračné trubičky. Neprodávala tedy výrobky hotové, ale zhotovovala je přímo na místě. Hospodyně snesly máslo, vajíčka, hrozinky, med, mandel, cukr, citron - tak trochu jsme vám tedy prozradili, jaké dobroty do trubiček přijdou - trubičková bába napekla oplatky, uložila je v komoře a teprve za několik dní přišla oplatky prosypat a teprve při třetí návštěvě trubičky stočila, na síta narovnala a na peci dosušila.

Vnučka trubičkové báby měla již pravidelnou domácí výrobu a pravnučka založila pod jménem svého manžela obchodní slávu hořických trubiček. Dnes voní trubičky skorem z každé ulice, některé nesou již pečeť dobrého jména: Kofránkovy, Dvořákovy, Fábingrovy, Hüdcovy. Vznikla tu i tovární výroba oplatkového zboží Dvořákova a budoucí vývoj naznačuje velký závod Čížkův, který soustřeďuje všechny výrobky oplatkové i výrobky peníkařské, kterými proslul Miletín, ale vůbec celý náš kraj: Pardubice, Lomnice nad Popelkou. Zatím, co každé toto město propaguje jen své výrobky, chtějí Hořice tímto závodem dělati propagaci všem výrobcům naší oblasti.


Fotograf Jiří Koťátko

Copyright 1991-2013